Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Επιδόματα: Αυτά είναι όλα όσα θα δοθούν τον Φλεβάρη!!!


Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και μία σειρά από άλλα επιδόματα και μάλιστα μέσα στον επόμενο μήνα. Από το επίδομα ανεργίας μέχρι την ειδική παροχή

μητρότητας και τις αποδοχές των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, αμοιβές και παροχές.

Επίδομα ανεργίας

Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενο 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Σε μηνιαία βάση είναι το 25πλάσιο, δηλαδή σήμερα 360 ευρώ. Το σημερινό ημερομίσθιο είναι 26,18€ συνεπώς το ημερήσιο επίδομα ανεργίας για άγαμο χωρίς

παιδιά είναι 14,39€ και το μηνιαίο 360 ευρώ. Μια αύξηση της τάξης του 8% θα οδηγούσε το

ημερομίσθιο στο επίπεδο των 28,18 ευρώ και το ημερήσιο επίδομα ανεργίας στα 15,5 ευρώ με αποτέλεσμα το μηνιαίο να φτάσει στα 387 ευρώ.

Αντίστοιχα μια αύξηση 10% θα οδηγούσε το ημερομίσθιο στα 28,79 ευρώ, το ημερήσιο επίδομα ανεργίας στα 15,83 ευρώ και το μηνιαίο στα 395 ευρώ.

Στο βασικό ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και 10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος, προσαύξηση η οποία θα είναι βελτιωμένη, καθώς αλλάζει η βάση

υπολογισμού της. Δηλαδή αν το βασικό επίδομα φτάσει στα 395 ευρώ, η προσαύξηση για κάθε προστατευόμενος μέλος θα είναι 39,5 ευρώ, ενώ σήμερα είναι 36 ευρώ.

Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας

Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 187 ευρώ. Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 201 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 205 ευρώ.

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 215,85 ευρώ.

Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 232,5 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 237,45 ευρώ.

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 215,85 ευρώ.

Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 232,5 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 237,45 ευρώ.

Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών
Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα με 287,8 ευρώ.

Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 310 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 316,6 ευρώ.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα από τα πιο… δημοφιλή επιδόματα

Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 678 ευρώ. Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 729,8 ευρώ και με μια αύξηση

10% θα αγγίξει τα 745,6 ευρώ. Αντίστοιχα οι δασεργατες – ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες,

αγγειοπλάστες -κεραμοποιοί-πλινθοποιοί και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης λαμβάνουν το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή σήμερα 641,41 ευρώ.

Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 690,41 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 705 ευρώ. Αντίστοιχα οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι μουσικοί –

τραγουδιστές, χειριστές κιν/φου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ. μηχανημάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου,

δηλαδή 458,15 ευρώ σήμερα. Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 493,15 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 503,25 ευρώ.

Ειδική παροχή μητρότητας

Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 586,08 ευρώ ενώ με μια αύξηση 8% θα φτάσει 632,96 €. Με μια αύξηση 10% θα φτάσει 644,68€.

Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
Καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Για εργαζόμενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3

κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1758,24 ευρώ. Με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 1898,88 ευρώ και με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 1934 ευρώ.

Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Οι ωφελούμενοι εισπράττουν ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 495,25 ευρώ μηνιαίως και 19,81

ευρώ ημερησίως. Λόγω της αύξησης των μεικτών κατώτατων αποδοχών θα αυξηθούν μοιραία και οι αποδοχές των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Δηλαδή με μια αύξηση

8% η μηνιαία αμοιβή θα φτάσει στα 534,87 ενώ με μια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 544,77 ευρώ.

Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναμένεται να αναπροσαρμοστούν.

Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 17,12 ευρώ.

Μετά την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου η αποζημίωση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εφόσον υπολογίζεται στο 75% του κατώτατου

ημερομισθίου με μια αύξηση της τάξης του 8% θα οδηγούσε το ημερομίσθιο στο επίπεδο των 28,18 ευρώ και την ημερήσια αποζημίωση στα 21,13 ευρώ.

Αντίστοιχα μια αύξηση 10% θα οδηγούσε το ημερομίσθιο στα 28,79 ευρώ και η ημερήσια αποζημίωση στα 21,59 ευρώ.

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του κατώτατου μισθού. Σήμερα η επιχορήγηση είναι 234,43 ευρώ. Με μια αύξηση 8% και μισθό 632,96 ευρώ,

η επιχορήγηση θα φτάσει στα 253,18 ευρώ. Με μια αύξηση 10% και μισθό 644,68 ευρώ, η επιχορήγηση θα φτάσει στα 257,87.

Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συμμετοχή τους σε εξετάσεις

Το καταβλητέο ποσό ισούται με το 30πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο.

Σήμερα για τους προπτυχιακούς το βοήθημα είναι 785,4 ευρώ ενώ με μια αύξηση 8% θα φτάσει στα 845,4 ευρώ και με αύξηση 10% θα αγγίξει τα 863,7 ευρώ.

ΠΗΓΗ: eretikos.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Αυτά είναι τα σημάδια για να καταλάβετε αν έχετε ίωση ή απλό κρυολόγημα!!!


Βρισκόμαστε στην καρδιά ενός σκληρού και δύσκολου χειμώνα και τα πρώτα συμπτώματα από κρυολογήματα και ιώσεις αρχίζουν έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Το σύνηθες ερώτημα για όλους μας πάντα είναι αν τα συμπτώματα που έχετε προέρχονται από κρυολόγημα ή από ίωση, τότε είναι καλό να γνωρίζετε τα σημάδια που θα σας βοηθήσουν να τα διαχωρίσετε. Αυτά είναι λοιπόν τα σημάδια, όπως τα περιγράφει η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (Public Health Agency of Canada).

Πυρετός Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Ο υψηλός πυρετός (πάνω από 38°C) μπορεί να διαρκέσει 3-4 ημέρες. Σύμπτωμα κρυολογήματος; Σπάνια. Το κρυολόγημα συνοδεύεται σε μερικές μόνο περιπτώσεις από πυρετό και αυτός είναι χαμηλός (δέκατα). Πονοκέφαλος Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Μπορεί μάλιστα να είναι ιδιαίτερα οξύς. Σύμπτωμα κρυολογήματος; Σπάνια. Καταρροή Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Σύμπτωμα κρυολογήματος; ΝΑΙ. Πόνοι στο σώμα Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Σύμπτωμα κρυολογήματος;

Μερικές φορές, αλλά ακόμα και τότε είναι ήπιοι πόνοι. Κόπωση/Αδυναμία Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Μπορεί μάλιστα να διαρκέσει 2-3 εβδομάδες. Σύμπτωμα κρυολογήματος; Σπάνια. Φτέρνισμα Σύμπτωμα ίωσης; Μόνο περιστασιακά/σπάνια. Σύμπτωμα κρυολογήματος; ΝΑΙ. Πονόλαιμος Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Σύμπτωμα κρυολογήματος; ΝΑΙ. Βήχας Σύμπτωμα ίωσης; ΝΑΙ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ έντονος και προκαλούνται πληγές στο εσωτερικό του φάρυγγα. Σύμπτωμα κρυολογήματος; Μερικές φορές, αλλά ακόμα και τότε δεν είναι πολύ έντονος.

Προσοχή! Αν και τα περισσότερα κρυολογήματα και ιώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς φάρμακα, εάν αισθανθείτε πόνο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, βαριάς μορφής εμετό, αλλαγή στο χρώμα του δέρματος και εκδηλώσετε πολύ υψηλό πυρετό που διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες, ζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν.

πηγη athensmagazine.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Το φυσικό στοματικό διάλυμα που θα σας αφαιρέσει την πλάκα από τα δόντια μέσα σε ένα λεπτό!!!


Το στοματικό διάλυμα είναι ο καλύτερος τρόπος για την απομάκρυνση της πέτρας αν το συνδυάσετε πάντα όπως είναι φυσικό ,με το βούρτσισμα των δοντιών, δεδομένου ότι μειώνει την παρουσία της πλάκας, και βοηθά στην αφαίρεση των βακτηρίων που διέφυγαν από το οδοντικό νήμα.

Το στοματικό διάλυμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της όλης διαδικασίας της υγιεινής των δοντιών, καθώς είναι αυτό που ολοκληρώνει την εξάλειψη όλων των βακτηρίων και των μικροβίων που αφαιρέθηκαν από το βούρτσισμα, εκτός του ότι είναι η τελευταία πινελιά που θα σας δώσει μια φρέσκια και ευχάριστη ανάσα.

Η στοματική φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Όπως είναι και η διατροφή για την υγεία μας . Ο καθαρισμός του στόματος με στοματικό διάλυμα είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την απομάκρυνση πέτρας και για μια καλή στοματική υγιεινή . Και προσθέτουμε τα πλεονεκτήματα αν το κάνουμε μόνοι μας.

Δείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αν φτιάξετε μόνοι σας το στοματικό διάλυμα.

1.) Μπορείτε μόνοι σας να ελέγξετε τα συστατικά που θα περιέχει: η δημιουργία του δικού σας στοματικού διαλύματος σας κάνει να ξέρετε και τι βάζετε στο στόμα σας.

2.) Είναι ανέξοδο: μπορείτε να το φτιάξετε χωρίς να σπαταλήσετε σχεδόν καθόλου χρήματα, και θα έχετε άριστα αποτελέσματα.

Δεν κρύβει χημικά: Τα εμπορικά στοματικά διαλύματα κρύβουν συντηρητικά, χρωστικές ουσίες, τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, αρωματικές ουσίες και ένα πλήθος χημικών ουσιών που είναι επιβλαβή για την υγεία σας.

Να θυμάστε ότι για να διατηρησετε μια σωστή στοματική υγιεινή , θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας σας τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα με μια πάστα καλής ποιότητας.

Πώς να φτιάξετε ένα σπιτικό στοματικό διάλυμα;

Το στοματικό διάλυμα για να αφαιρέσετε την πέτρα από τα δόντια σας, βασίζεται στη μαγειρική σόδα. Η σόδα είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα καθαριστικά, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες εφαρμογές , συμπεριλαμβανομένης της στοματικής υγιεινής . Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιείται απευθείας στο βούρτσισμα των δοντιών, λόγω των ικανοτήτων της λεύκανσης και της απομάκρυνσης των λεκέδων, καθώς και τη δράση της ως βακτηριοκτόνου που εξαλείφει τα μικρόβια που προκαλούν τις κοιλότητες και τη κακή αναπνοή.

Συστατικά:

-1 Κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα
-½ κύπελλο υπεροξείδιο του υδρογόνου
-½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
-½ φλιτζάνι ζεστό νερό
-1 φλιτζάνι κρύο νερό

Υλικά:

-οδοντόβουρτσα
-ένα δοχείο
-οδοντογλυφίδες

Επεξεργασία:

Ανακατέψτε τη σόδα με το αλάτι. Στη συνέχεια, βρέξτε την οδοντόβουρτσα με ζεστό νερό και απλώστε το παραπάνω μείγμα. Τρίψτε πολύ καλά τα δόντια σας με αυτό και στη συνέχεια απομακρύντε την οδοντόβουρτσα από το στόμα σας.
Επαναλάβετε την διαδικασία για άλλα 2 λεπτά.

Στη συνέχεια, ανακατέψτε το υπεροξείδιο του υδρογόνου με το ζεστό νερό και ξεπλύνετε με αυτό στόμα σας για ένα λεπτό, και στη συνέχεια απομακρύντε το από αυτό.

Αφαιρέστε τη πέτρα ανάμεσα από τα δόντια με μια οδοντογλυφίδα και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα ενώ θα συνεχίζετε να βουρτσίζετε τα δόντια σας, όπως συνήθως.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην καταπιείτε το στοματικό διάλυμα (ούτε το φυσικό ούτε το εμπορικό) καθώς ορισμένα συστατικά μπορεί να είναι επιβλαβή σε περίπτωση κατάποσης.

Να θυμάστε ότι για να διατηρησετε μια σωστή στοματική υγιεινή, θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας, τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα με μια πάστα καλής ποιότητας. Επιπλέον, ένα γεγονός που πρέπει να θυμάστε, είναι οτι τα πικάντικα τρόφιμα διεγείρουν τους σιελογόνους αδένες και το σάλιο είναι αυτό που βοηθά να αποστειρώνουμε το στόμα μας με φυσικό τρόπο.

πηγη athensmagazine.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Ριζικός καθαρισμός εντέρων! Καμία ασθένεια δεν αντέχει αυτή τη συνταγή!!!


Ριζικός καθαρισμός εντέρων..Καμία ασθένεια δεν αντέχει αυτή τη συνταγή..

Κάθε φορά που εκτελείτε ορισμένες θεραπείες για να καθαρίσει ο οργανισμός από τις τοξίνες καμία ασθένεια δεν είναι σε θέση πλέον να σας επιτεθεί..

Ο Victoria Semyonova, ειδικός σε φυσικές θεραπείες, προσφέρει μια αυθεντική συνταγή για μια ριζική θεραπεία στην εντερική κάθαρση.

Πάρτε μισό κιλό φρέσκα καρότα και μισό κιλό φρέσκα παντζάρια. Κόβετε τα λαχανικά και τα βάζετε σε ένα τηγάνι. Ρίξτε βραστό νερό πάνω από αυτό-θα πρέπει να καλύπτει τα λαχανικά σε περίπου δύο δάχτυλα.
Προσθέστε μια χούφτα αποξηραμένα βερίκοκα και σταφίδες. Τοποθετήστε το τηγάνι μακριά από τη θερμότητα και περιμένετε το νερό να κρυώσει.

Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι στο μείγμα και αφήστε το να καθίσει για 12 ώρες σε δροσερό χώρο. Στραγγίξτε το υγρό και να πιείτε από μισό ποτήρι, τρεις φορές την ημέρα.

Αυτή η εντερική κάθαρση θα πρέπει να ασκηθεί για ένα μήνα. Κρατήστε το μείγμα στο ψυγείο ώστε να συντηρηθεί.

πηγη .athensmagazine.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Αρχαία συνταγή: Αφαιρεί το φλέγμα από τους πνεύμονες (και για παιδιά)


Σπιτική αρχαία συνταγή σιροπιού που απομακρύνει το φλέγμα από τους πνεύμονες και θεραπεύει το βήχα

Ο βήχας είναι ίσως το πιο ενοχλητικό πράγμα, πέρα από το συνεχόμενο φύσημα της μύτης,που σου προσφέρει ένα κοινό κρυολόγημα.

Έχετε κουραστεί με το να λαμβάνετε συνέχεια φάρμακα και αντί να ενισχύετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα μειώνεται συνεχώς η σωστή λειτουργία του;

Ευτυχώς, υπάρχει μια αρχαία σπιτική συνταγή σιροπιού που θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το φλέγμα και να θεραπεύσετε βήχα σας.

Το μυστικό βρίσκεται στα καρότα!

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης τους σε αντιοξειδωτικά, αυτό το λαχανικό που συνήθως αγνοούμε έχει αποδειχθεί να βοηθάει τους διαβητικούς, καθώς και σε διαταραχές υπέρτασης.

Προκειμένου να φτιάξετε το σιρόπι θα χρειαστείτε μισό κιλό καρότα, νερό και 3-4 κουταλιές της σούπας βιολογικό μέλι. Δώστε προσοχή στη μέθοδο προετοιμασίας και σύντομα θα

μπορέσετε να θεραπεύσετε το βήχα σας μέσα σε μερικές ημέρες. Λάβετε περίπου 3 κουταλιές της σούπας σιρόπι για αρχή για να ξεκινήσετε τη διαδικασία θεραπείας.

Η θεραπεία λειτουργεί καλά τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Άλλα οφέλη του καρότου:

Βελτιώνει το ανοσοποιητικό και “ελέγχει» τις καρδιοπάθειες

Μειώνει τη χοληστερόλη

Προλαμβάνει τον καρκίνο

Προλαμβάνει την ακμή

Είναι πηγή βιταμινών που απαιτούνται από την επιδερμίδα

Είναι πηγή ασβεστίου

Βοηθάει στην πέψη

Αποτοξινώνει το σώμα

Εδώ είναι η συνταγή σιροπιού:

Συστατικά:

½ kg καρότο

3-4 κουταλιές της σούπας μέλι

Νερό

Προετοιμασία:

Κόβετε τα καρότα τα βάζετε σε βραστό νερό μέχρι να καλυφθούν πλήρως. Έπειτα, βράζετε,

μέχρι τα καρότα να μαλακώσουν και στη συνέχεια τα αφαιρείτε από τη φωτιά. Σουρώνετε τα καρότα και δεν πετάτε το νερό. Τα αφήνετε να κρυώσουν.

Πολτοποιήστε τα καρότα με το μπλέντερ ή με ένα πιρούνι.

Στο νερό, προσθέστε το μέλι και ανακατέψτε καλά. Έπειτα, προσθέστε τον πολτό από καρότα.

Το σιρόπι είναι έτοιμο!

Διατηρήστε το σιρόπι σε κρύο μέρος.

Κατανάλωση:

Πάρτε 3-4 κουτάλια του σιροπιού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά από 1-2 μέρες θα αισθανθείτε τα αποτελέσματα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας

πηγη fraptime.eu


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Προσοχή: Ο ρόλος του νερού στη καρδιακή προσβολή! (photos)

Πόσοι απο εσάς ξέρετε πως λένε, ότι δεν πρέπει να πίνουν τίποτα πριν πάνε για ύπνο, διότι θα πρέπει να ξυπνάνε κατά τη διάρκεια της νύχτας;


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Ψήφο εμπιστοσύνης φέρεται ότι θα ζητήσει ο Τσίπρας!!


Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη

Ψήφο εμπιστοσύνης αναμένεται να ζητήσει από τη Βουλή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά το «διαζύγιό του» από τον κυβερνητικό του εταίρο Πάνο Καμμένο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση για την παροχώ ψήφου εμπιστοσύνης αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη και να ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη.

Η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης παγώνει κάθε άλλη κοινοβουλευτική εργασία, πράγμα που αφορά και την περίφημη τροπολογία Καμμένου για τα αντισταθμιστικά των F-16.

πηγη protothema.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

λάχανο κοκκινιστό στην κατσαρόλα με μοσχαράκι και μπαχαρικά – γιορτινό φαγητό!!!!Υλικά (για 4 άτομα)

1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα, χωρίς κόκαλο, σε κύβους των 3 εκ.

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

500 γρ. ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδου, χοντροκομμένες

100 ml ελαιόλαδο


100 ml λευκό, ξηρό κρασί

1 κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια, τα οποία πολτοποιούμε στο μούλτι, μαζί με τους χυμούς τους

περίπου 500 ml ζεστός ζωμός λαχανικών ή ζεστό νερό

2 φύλλα δάφνης

1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι σε σκόνη

1 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος σε σκόνη

1 κουτ. γλυκού μπούκοβο, κατά προτίμηση καυτερό

1 μικρό λάχανο, ψιλοκομμένο στο μαντολίνο

3 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού


2 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκιας ρίγανης (ή τα φύλλα από 1/2 ματσάκι φρέσκο δυόσμο,

χοντροκομμένα, ή 1 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή και τριμμένη ή θρούμπι ή θυμάρι ή ξερός δυόσμος, φυσικά με άλλο γευστικό αποτέλεσμα)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αλατοπιπερώνουμε καλά τους κύβους του κρέατος. Ζεσταίνουμε σε πολύ δυνατή φωτιά μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα χωρίς λάδι και ρίχνουμε τους κύβους.

Τους ροδίζουμε από όλες τις άλλες πλευρές, ανακατεύοντας όταν ξεκολλάνε. Συνολικά θα χρειαστούμε 3 – 4 λεπτά.

Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και προσθέτουμε το ελαιόλαδο.

Σοτάρουμε όλα τα υλικά μαζί για 2 λεπτά και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί για 2 λεπτά και ρίχνουμε τα πολτοποιημένα ντοματάκια και τον μισό ζωμό (ή νερό).

Μόλις το υγρό πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης, το μπαχάρι, το μαραθόσπορο και το μπούκοβο, ανακατεύουμε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 30 λεπτά.


Δυναμώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το κομμένο λάχανο και τον υπόλοιπο ζωμό (ή νερό), το χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύουμε για άλλα 30 λεπτά περίπου, μέχρι το κρέας να μαλακώσει.

Αν στο τέλος του μαγειρέματος έχουν μείνει πολλά υγρά στην κατσαρόλα, τότε, βγάζουμε το φαγητό με τρυπητή κουτάλα,

ανεβάζουμε τη θερμοκρασία μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να μείνει μια πηχτή σάλτσα. Προσθέτουμε το μυρωδικό που επιλέξαμε, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

πηγη fraptime.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Πεντανόστιμες Τυροπιτούλες κουρού με λίγα υλικά και πολύ νόστιμες!!!!


Υλικά :

1 κεσεδάκι γιαούρτι 200 γρ,

1 κεσεδάκι ηλιέλαιο,

5+ 1/2 κεσεδάκια αλεύρι για όλες τις χρήσεις,

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι,

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη,

2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ,

1 κουταλιά της σούπας ξύδι,

1 αυγό (για επάλειψη),

τριμμένη φέτα και λίγο ρεγκάτο για την γέμιση.

Εκτέλεση 

Κοσκινίζουμε το αλεύρι σε ένα λεκανάκι, κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και προσθέτουμε γιαούρτι, λάδι, αλάτι, ζάχαρη, ξύδι, μπέικιν.
Ζυμώνουμε καλά, κόβουμε σε κομματάκια την γέμιση, την ανοίγουμε (εγώ βάζω ένα μπολ ανάποδα και κόβω για να μου βγουν ίδιες )
βάζουμε μια κουτάλια γέμιση, κλείνουμε σε μισοφέγγαρο και πατάμε με ένα πιρούνι.
Βάζουμε σε λαμαρίνα με λαδόκολλα, τις περνάμε με αυγό και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά και έτοιμες !!!

Εφη Κυβελου


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Επίδομα παιδιού 2019 Α’ δόση: Πότε θα πληρωθεί;


Δείτε πότε θα πληρωθεί η α δόση!

Το νέο επίδομα παιδιού ξεκίνησε να καταβάλλεται από τις 29 Μαρτίου, όπου και δόθηκε η α΄ δόση σε 727.265 οικογένειες.

Οι δικαιούχοι προέκυψαν με βάση όσους είχαν επιλεχθεί πέρσι για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, τα οποία αντικατέστησε φέτος, το επίδομα παιδιού.

Η 6η και τελευταία δόση καταβλήθηκε νωρίτερα και πριν τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων γύρω στις 20 Δεκεμβρίου.

Τα χρήματα δόθηκαν νωρίτερα λόγω των εορτών, προκειμένου οι οικογένειες να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η πρώτη δόση το 2019, θα πιστωθεί προς το τέλος του Φλεβάρη. (Θα σας ενημερώσουμε για το πότε, με νεότερη ανάρτηση)

ΠΗΓΗ: daddy-cool.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Γιατί όταν μας λείπει ύπνος το ρίχνουμε στα γλυκά -Η επιστημονική εξήγηση!!


Η στέρηση ύπνου κάνει τα γλυκά, τα σνακ και άλλα όχι τόσο υγιεινά φαγητά να φαίνονται ακόμη πιο δελεαστικά από ό,τι συνήθως.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

10 τρόποι για να παραμείνεις ζεστή όσο κρύο κι αν κάνει έξω!!!!


Δεν είναι μυστικό ότι το κρύο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για το δέρμα, όταν είναι στις σωστές δόσεις. 

Σε μέρες ωστόσο με θερμοκρασίες πολικές -όπως αυτές που διανύουμε τώρα- καλό είναι να μην το παρακάνουμε. Καλό το «σφίξιμο» και η ανόρθωση αλλά ο παγωμένος αέρας εγκυμονεί και κινδύνους -θυμάσαι τι συνέβη την τελευταία φορά που αρρώστησες;

Και επειδή οι γιορτές τελείωσαν και δεν θα μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε το χιόνι ή έστω τον κρύο καιρό από το τζάκι ή το σαλόνι του σπιτιού μας, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε ζεστές όταν χρειαστεί να βγούμε έξω για δουλειές, να περιμένουμε το λεωφορείο, να πάμε για ψώνια στο super market, να πάμε να πληρώσουμε λογαριασμούς ή έστω να κάνουμε μια μικρή βόλτα.

Είτε πρόκειται για αέρα, είτε για βροχή είτε για χιόνι (το τελευταίο το προτιμούμε περισσότερο) πιο κάτω θα βρείτε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε ζεστές, no matter what.

1. Ζεστάνετε τα ρούχα

Το έκανε η μητέρα σας όταν ήσασταν μικρές, που σημαίνει ότι αυτό το τρικ είναι εγγύηση. Δεν φτάνει που από μόνο του το πρωινό ξύπνημα είναι ήδη βίαιο, αν προσθέσουμε και το κρύο στην εξίσωση, μιλάμε για μια οδυνηρή κατάσταση. Βάλτε από το βράδυ τα ρούχα σας κοντά στο καλοριφέρ. Φορέστε τα το πρωί και θα νιώσετε ότι το πάπλωμα θα σας ακολουθεί για ώρα. Τέλειο.

2. Επενδύστε σε ποιοτικά ισοθερμικά

Τα ισοθερμικά δεν είναι μόνο για το σκι. Ένα ισοθερμικό μπλουζάκι και ένα αντίστοιχο παντελόνι είναι απαραίτητη στη ντουλάπα σας. Είναι άνετα, λεπτά -για να μην νιώθετε σαν κρεμμύδια- και θα σας κρατήσουν εκπληκτικά ζεστές όταν τα φορέσετε κάτω από τα ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επενδύσει σε ισοθερμικά καλής ποιότητας, θα σας κρατήσουν για χρόνια.

3. Κάλτσες φλις

Οι θαυματουργές κάλτσες με επένδυση φλις είναι το επόμενο καλύτερα πράγμα μετά τα ισοθερμικά. Είναι επίσης αρκούντως φασιονίστικες, οπότε αν πρέπει να φορέσετε φούστα, αυτές οι κάλτσες θα σας δώσουν παραπάνω πόντους στο στιλ.

4. Γάντια και κασκόλ

Όμορφα και πρακτικά και τα δύο και τα οφέλη τους εντυπωσιακά. Είναι αυτά τα αξεσουάρ που θα σε κρατήσει έξω λίγο ακόμη. Άσε που είναι απαραίτητα σε μέρες με χιόνι για να μπορείς να συμμετέχεις στον χιονοπόλεμο. Επιλέξτε έτοιμα γάντια και κασκόλ ή φτιάξτε τα δικά σας αν είστε χρυσοχέρες και το έχετε με το πλέξιμο.

5. Καλύψτε κάθε εκατοστό του δέρματός σας

Αυτό σημαίνει, όχι cropped παντελόνια και σίγουρα όχι cropped top. Κάθε χιλιοστό του δέρματος που είναι εκτεθειμένο θα οδηγήσει σε απώλεια θερμότητας, η οποία στον κρύο καιρό, συμβαίνει εξαιρετικά γρήγορα. Τα ζεστά καπέλα, σκουφιά και τα μακριά ρούχα είναι απαραίτητα για όταν βγείτε στο κρύο.

6. Πάρτε θερμός

Τα χρησιμοποιείτε γιατί είναι πρακτικά και πολύ καλά κάνετε. Κρατούν τον καφέ ή το τσάι σας ζεστό, όταν η θερμοκρασία πέφτει. Εκτός όμως από αυτή την χρήση, τα θερμός είναι μικρές θερμοφόρες που μπορείτε, είτε να κρατάτε στα χέρια, είτε να το βάλετε σε κάποια τσέπη, ώστε να ακουμπάει πάνω σας. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένο.

7. Μείνετε ενυδατωμένες

Ακριβώς επειδή δεν κάνει ζέστη, δεν νιώθετε και ιδιαίτερα διψασμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είστε καλά ενυδατωμένες. Στην πραγματικότητα, το χειμώνα είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ψηλά την υγρασία του σώματός σας. Το νερό συγκρατεί τη θερμότητα, διατηρώντας σας ζεστές.

8. Καλύψτε το κεφάλι σας 

Ο μπερές μπορεί να ξανάρθε στη μόδα, αλλά δεν θα σας κρατήσει τόσο ζεστές όσο ένα σωστό καπέλο. Τα αιμοφόρα αγγεία στο κεφάλι μας βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος από αυτά που είναι σε άλλα μέρη του σώματός μας, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή την απώλεια θερμότητας. Κρατήστε το κεφάλι σας ζεστό, για να ακολουθήσει και το υπόλοιπο σώμα.

9. Κινηθείτε

Ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους για να ζεσταθείτε και να παραμείνετε ζεστές είναι να κινείστε. Είτε αυξάνετε το ρυθμό σας είτε κάνετε μικρές κινήσεις, αυτές θα κάψουν ενέργεια και θα βοηθήσουν να ζεσταθεί το σώμα σας.

10. Μάλλινοι πάτοι παπουτσιών 

Είστε κάπου που κάνει πάρα πολύ κρύο; Επειδή τα παπούτσια μας έρχονται σε άμεση επαφή με μια ψυχρή επιφάνεια -το έδαφος- τα πόδια μας μπορούν εύκολα να γίνουν κρύα, και μόλις τα πόδια μας γίνουν κρύα, είναι δύσκολο να τα ζεσταθούμε ξανά. Το τρικ; Φτιάξτε μόνες σας πάτους από αγνό μαλλί και εφαρμόστε τους στα παπούτσια σας. Δεν θα το πιστεύετε.

πηγη bovary.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Ερευνα: Εως 20% αυξάνεται η χοληστερίνη κατά την περίοδο των γιορτών!!!!


Αυτό που υποψιαζόσασταν, πράγματι συμβαίνει.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Η σούπερ αποτοξίνωση μετά τις γιορτές!! Τη χρειάζεσαι πιο πολύ από ποτέ!!!!!


Έφαγες με το παραπάνω και μην το αρνηθείς


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Υπέροχο Ογκρατεν με ταλιατελες Πεντανοστιμο..

Υπέροχο Ογκρατεν με ταλιατελες Πεντανοστιμο...


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Για να σου πάνε όλα ρόδινα στη καινούργια χρονιά μου λεγε η γιαγιά μου ακολούθησε αυτο το πράγμα και έτσι και εγώ το ακόλουθο κάθε χρόνο...

Για να σου πάνε όλα ρόδινα στη καινούργια χρονιά μου λεγε η γιαγιά μου ακολούθησε
αυτο το πράγμα και έτσι και εγώ το ακόλουθο κάθε χρόνο...


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Τα παραδοσιακά μελομακάρονα με σοκολάτα!!!!!!


Συστατικά

2 κούπες ελαιόλαδο
1,5 κούπα ζάχαρη
1 κούπα χυμό πορτοκάλι
1/2 κούπα κονιάκ
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουτερ
1 κουταλάκι του γλυκού σόδα
ξύσμα από 1 πορτοκάλι και 1 λεμόνι
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο
1/2 κούπα σιμιγδάλι λεπτό
1 κιλό αλεύρι μαλακό
350 γρ καρυδόψιχα

Για το σιρόπι:

2 κούπες ζάχαρη
2 κούπες νερό
2 κούπες μέλι
Για το γαρνίρισμα:
500 γρ. κουβερτούρα
λίγο γάλα (περίπου μισό φλιτζάνι)

Τρόπος μαγειρέματος

Σε μια λεκάνη ανακατεύεις το λάδι με την ζάχαρη.
Προσθέτεις την σόδα την οποία την διαλύεις στο χυμό πορτοκαλιού. Ρίχνεις το κονιάκ, το μπέικιν, το ξύσμα, τα καρύδια, τα μπαχαρικά και το σιμιγδάλι.
Σταδιακά ρίχνεις και το αλεύρι.
Ζυμώνεις και πλάθεις τα μελομακάρονα.
Τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα.
Ψήνεις για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρουν χρώμα.
Τα αφήνεις μέσα στο ταψί να κρυώσουν με το φούρνο σβηστό και την πόρτα ανοιχτή.
Ετοιμάζεις το σιρόπι. Βράζεις σε μια κατσαρόλα το μέλι, τη ζάχαρη και το νερό μέχρι να λιώσει όλο το μέλι.
Αφού βγάλεις τη λαδόκολλα ρίχνεις το σιρόπι πάνω στα μελομακάρονα.
Όταν κρυώσουν καλά τα βουτάς στη λιωμένη κουβερτούρα (την έχεις λιώσει σε μπεν μαρί, μαζί με το γάλα).
Απλώνεις σε αλουμινόχαρτο να κρυώσουν και πασπαλίζεις με καρυδόψιχα.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Πολύ εύκολη και νοστιμότατη Πολίτικη Συνταγή !!! Φτιάξτε τα !!!

Πολύ εύκολη και νοστιμότατη Πολίτικη  Συνταγή !!! Φτιάξτε τα !!!


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

🎄🎅Μια γευστική πρόταση για το γιορτινό μας τραπέζι 🎅🎄 Κοτοσαλάτα όνειρο !!!!

🎄🎅Μια γευστική πρόταση για το γιορτινό μας τραπέζι 🎅🎄 Κοτοσαλάτα όνειρο !!!!


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Υπέροχες τυροκροκετες πεντανοστιμες για το χριστουγεννιατικο μπουφε σας..

Υπέροχες τυροκροκετες πεντανοστιμες για το χριστουγεννιατικο μπουφε σας..


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ατομικά παστάκια ταψιού οτι πρέπει για κέρασμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι !!!

Ατομικά παστάκια ταψιού οτι πρέπει για κέρασμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι !!!


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Εξαιρετική συνταγή για Χοιρινό ρολό γεμιστό στο φούρνο. Εορταστικό και όχι μόνο!!!

Εξαιρετική συνταγή για Χοιρινό ρολό γεμιστό στο φούρνο. Εορταστικό και όχι μόνο!!!


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Από τα νοστιμότερα Ελληνικά φαγητά !!!Γιουβετσάκι μελωμένο σούπερ !!! Από έναν ταβερνιάρη που φημίζεται για το γιουβέτσι του μας λέει τα μυστικά του

Από τα νοστιμότερα Ελληνικά φαγητά !!!Γιουβετσάκι μελωμένο σούπερ !!!


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Συνταγή εξπρές για εύκολη παραλλαγή Τσιζκεικ που θα εντυπωσιάσει τους Καλεσμένους και την Οικογένειά σας!!!


Συνταγή εξπρές για εύκολη παραλλαγή Τσιζκεικ που θα εντυπωσιάσει τους Καλεσμένους και την Οικογένειά σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Έφτασαν τα Χριστούγεννα και φυσικά δεν θα πρέπει να λείπουν από κανένα τραπέζι υπέροχοι λαχταριστοί κουραμπιέδες με πούδρα πορτοκαλιού!!!Απλά λιώνουν στο στόμα!!!

Καλησπέρα σας!!Άργησα λίγο φέτος να ξεκινήσω την παρασκευή των παραδοσιακών


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Κέικ με καρύδια και λευκή σοκολάτα!!!


 Υλικά

6 ασπράδια αυγών
250 γραμμάρια ζάχαρη
250 γρ καρύδια ψιλοκομμένα
2 κουταλιές της σούπας αλεύρι

κρέμα:
 6 κρόκοι αυγών
 2 κουταλιές της σούπας γάλα
 140 γραμμάρια ζάχαρη
 50 γραμμάρια λευκή σοκολάτα
 150 γραμμάρια μαργαρίνη

Από πάνω
 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα
 6 κουταλιές της σούπας βούτυρο

Εκτέλεση

Χτυπάτε στο μίξερ τα ασπράδια και προσθέτετε σιγά σιγά τη ζάχαρη. Σταματάτε το χτύπημα με το μίξερ.

Ρίχνετε το καρύδι και το αλεύρι. Ανακατεύετε με μία σπάτουλα καλά να ενσωματωθούν τα υλικά.

Σε ένα ταψί μεγέθους περίπου 21 x 36 cm, βάλτε τη ζύμη και ψήστε για περίπου 30 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Κρέμα
Χτυπάμε στο μίξερ τους κρόκους με τη ζάχαρη .

Προσθέστε το γάλα και βάλτε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά να βράσει. Όταν το μείγμα πυκνώσει, βγάλτε από τη φωτιά και προσθέστε τη λευκή σοκολάτα. Ανακατέψτε καλά για να λιώσει η σοκολάτα.

Όταν το μείγμα κρυώσει ελαφρά, προσθέστε τη μαργαρίνη.

 Από πάνω
Λυώνετε τη σοκολάτα με το βούτυρο.
Όταν το κέικ κρυώσει το τοποθετούμε σε ένα δίσκο. Σε κρύο γλυκό ρίχνουμε την κρύα κρέμα. Από πάνω ρίχνουμε τη λευκή σοκολάτα.

Το τοποθετούμε στο ψυγείο. Όταν θέλουμε να σερβίρουμε βγάζουμε 10 λεπτά πριν από το ψυγείο. Ετσι δεν σπάει η σοκολάτα.

πηγη xrysessintages.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Δοκιμάστε αυτό το υπέροχο πρωινό με ψωμί του τοστ στο φούρνο και θα γλείφετε τα δάχτυλά σας!!!


Μια συνταγή για ένα υγιεινό και υπέροχο πρωϊνό για όλη την οικογένεια. Μπορείτε να το φτιάξετε από το προηγούμενο βράδυ, να το αφήσετε στο ψυγείο, να το ψήσετε το πρωί και να απολαύσετε ζεστό και μυρωδάτο με την οικογένειά σας.

Υλικά συνταγής

3/4 φλ. τσαγιού μαργαρίνη
1 1/3 φλ. τσαγιού ζάχαρη
1 πακέτο ψωμί του τόστ
4 αβγά
1 1/2 φλ. τσαγιού γάλα
1 κοφτό κ.γ. βανίλια
για γαρνίρισμα, ζάχαρη άχνη, κανέλα και μέλι ή maple syrup

Εκτέλεση συνταγής

Λιώνετε σε χαμηλή φωτιά τη μαργαρίνη μαζί με τη ζάχαρη ανακατεύοντας να ενσωματωθούν. Κρατάτε το 1/4 του μείγματος μαργαρίνης και με το υπόλοιπο περιχύνετε ένα πυρέξ 22 X 32 εκ. περίπου. Στρώνετε πάνω στο μείγμα μαργαρίνης μια σειρά φέτες ψωμιού του τοστ.

Χτυπήστε καλά μαζί τα αβγά, το γάλα και τη βανίλια. Με ένα κουτάλι ρίχνετε το 1/2 μείγμα αβγών να σκεπάσει τις φέτες του ψωμιού.Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας μια στρώση ψωμί και το υπόλοιπο 1/2 μείγμα αβγών. Τελειώνετε με μια σειρά με ψωμί του τοστ το οποίο αλείφετε με τη βοήθεια ενός πινέλου το υπόλοιπο μείγμα μαργαρίνης.

Σκεπάζετε το μείγμα με αλουμινόχαρτο και το αφήνετε να «πιει» το ψωμί τα υγρά του. [Αν το θέλετε για πρωινό, καλύτερα να το φτιάξετε από το προηγούμενο βράδυ και να το αφήσετε στο ψυγείο].

Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45′. Τα πρώτα 30′ ψήνετε με το πυρέξ σκεπασμένο με το αλουμινόχαρτο το οποίο ξεσκεπάζουμε τα τελευταία 15′.

Πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και κανέλα και σερβίρετε γαρνίροντας με maple syrup ή μέλι.

πηγη apisteutoi.gr


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Αμυγδαλοπιτα Κεφαλονιτικη της γιαγιας Αθηνας !

Αμυγδαλοπιτα Κεφαλονιτικη της γιαγιας Αθηνας !


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΚKΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ. ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΝ ΕΧΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΗΤΑΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Κουραμπιεδες ειναι από τίς ωραιότερες συνταγές πού έχω δοκιμάσει κ έχω αρκετές συνταγή τής Βεφας πολύ παλιά όμως. .

Κουραμπιεδες ειναι από τίς ωραιότερες συνταγές πού έχω δοκιμάσει κ έχω αρκετές συνταγή τής Βεφας πολύ παλιά όμως. .


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Έτοιμη η καρυδόπιτα με κρέμα και γλάσο σοκολάτας Απλα υπέροχη..

Έτοιμη η καρυδόπιτα με κρέμα και γλάσο σοκολάτας Απλα υπέροχη..


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»